C++ 继承类调用父类的函数

代码如下所示:

#include <iostream>

class A
{
protected:
  int m;

public:
  A(){ m = 0; }
  void put()
  {
    add();
    std::cout<<m<<std::endl;
  }

  void add()
  {
    m += 1;
  }
};

class B:public A
{
public:
  void add()
  {
     m += 2;
  }
};

int main()
{
  A a ;
  B b ;
  a.put();
  b.put();
}

编译后运行结果是什么呢, 1 1 还是1 2呢?

正确答案是1 1,类B继承自A,执行 b.put() 时实际上是运行了A::put(),所以会调用 A::add() 而不是 B::add();

THE END